Centauro

söndag 16 februari 2014

Sola Scruptura? BIbeln och traditionen. Vad är vår yttersta auktoritet?


Från sajten Rom 10:17

Vid konferensen "Ett levande Ord från Gud" talade Stefan Gustavsson över temat "Sola Scriptura? Bibeln och traditionen. Vad är vår yttersta auktoritet?"

Predikan är inspelad på Örebro Teologiska Högskola den 1 februari 2014. Kvaliteen på inspelningen är inte alltid den bästa. För att gå till predikan Klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar